Susitikimai-pokalbiai su ezoteriku Vandeniu

 

Sausio 15 ir 25 dienomis Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos filiale vyko susitikimai su ezoteriku Vandeniu (tikrasis vardas Stanislovas Žebrauskas), kuris pasakojo apie žmogaus prigimties kodus bei sėkmės paslaptis, jų tarpusavio ryšį.

Kodėl tapau jėzuitu?

 

 Savo pašaukimo istorijomis dalinasi tėvai jėzuitai.

A. A. Kun. Ladislovas Baliūnas, SJ

Kunigas. Juo žavėjausi jau ankstyvoje jaunystėje, nes gimtajame Pasvalio rajone dirbo ne vienas pavyzdingas kunigas. Pirmiausia – visų pamiltas, Kriklinių tėveliu vadintas jėzuitas Pranciškus Masilionis. Jo meilė Kristui, paprastumas, pasiaukojantis darbas traukė visus. Bažnyčioje jis pastebėdavo kiekvieną žmogų, o pro jaunesnį nepraeidavo jo nepakalbinęs. Nors niekada neragino tapti kunigais, jo pavyzdys man ir anksčiau už mane kunigystę pasirinkusiam broliui Feliksui buvo lemiamas. 

Džiugino ir Krinčino kunigas Boleslovas Babrauskas, SJ bei vėliau sutiktas kraštietis Antanas Šeškevičius, SJ ir daugelis kitų. Šie kunigai, jau iškeliavę pas Viešpatį, buvo tarsi švyturiai, vedę į kunigystę. Tačiau į seminariją mane priėmė tik iš septinto karto. Jau buvau baigęs tris pogrindžio kunigų seminarijos kursus. Čia ir apsisprendžiau tapti jėzuitu – norėjau visiškai atsiduoti Dievui, be to, baigus pogrindžio seminariją, šventinti vyskupas galėjo tiktai kurios nors vienuolijos teikimu. Bet tik pasirinkęs Jėzaus Draugiją sužinojau, kad daug kunigų, su kuriais anksčiau bendravau, buvo jėzuitai.

Už Lietuvos laisvę kovojo ir ukrainiečiai

 

LLA Žemaičių apygardos „Alkos“ rinktinės vado Kazimiero Venckaus-Adomaičio 1947 metų lapkričio 24 dienos įsakyme Nr. 22 rašoma: „Buvusį LLA Mažeikių rinktinės ,,Alka“ štabo viršininką ,,AMBO“, šių metų rugsėjo 18 d. nukautą prie Židikų miestelio susišaudymo metu su enkavedistų gauja, nuo mirties dienos išbraukti iš rinktinės sąrašų.“

Kas buvo ,,AMBO“? Nei vardo, nei pavardės, ir nežinia, kokiomis aplinkybėmis jis žuvo.

Židikų garnizono 12 kareivių grupė 1947 m. rugsėjo 18 d. Židikų–Sedos kelyje, Osteikių kaimo ribose, susitiko iš krūmų vežimu išvažiuojančius 4 partizanus. Susišaudymo metu trys vežime sėdėję vyrai pabėgo. Šalia vežimo ėjęs vyras atsišaudydamas pasitraukė į krūmus. Išgirdę šaudymus atskubėjo dar 20 Židikuose dislokuoto Vėtrovo MGB divizijos dalinio kareiviai. Apsupę krūmus, jie liepė partizanui pasiduoti.

Užpuolė taksi vairuotojančias moteris

Sausio 27 d., apie 00.30 val., Mažeikiuose, Gamyklos g., taksi automobilyje, du asmenys sudavė smūgius vairuotojai, gimusiai 1973 m., bei pagriebė daiktadėžėje buvusią piniginę, kurioje buvo 690 eurų grynųjų pinigų, banko mokėjimo kortelė, dokumentai. Įtariamieji nustatinėjami.

Tą pačią dieną, apie 16.00 val., Mažeikiuose, Aukštaičių g., automobilyje, moteris, gimusi 1963 m., iškeikė ir trenkė į veidą taksi vairuotojai, gimusiai 1993 m. Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gydymo įstaigoms skirtas finansavimas

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Sausio 17-ąją Mažeikių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su rajono gydymo įstaigų vadovais. Kas ketvirtį organizuojamuose susitikimuose sprendžiamos iškylančios problemos bei pateikiama aktuali informacija. Šiais metais trims Mažeikių rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skirtas finansavimas.

Išrinkti kandidatai apdovanojimams

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Trečiadienį Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų, o vėliau ir kitų komitetų posėdžiuose svarstytos kandidatūros Garbės piliečio vardo bei Garbės ženklo „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ suteikimui. Šiais metais garbės piliečio vardas suteikiamas Choreografijos mokyklos direktorei, liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ vadovei Jolantai Tendienei. Nusipelniusiais Mažeikių kraštui pripažinti kalvis Česlovas Pečetauskas bei Pavasario pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Jakučinskas. Kandidatūroms penktadienį dar turės pritarti Savivaldybės taryba.

Mažeikių rajoną garsinantys – Daubarių piliakalniai

Šias metais „Čia aš gyvenu“ puslapyje lankysimės Mažeikių rajono piliakalniuose. Pirmieji numatyti apžvelgti Daubarių piliakalniai. Tai du respublikinės reikšmės archeologijos paminklai Tirkšlių seniūnijoje, Daubarių k., prie Viešetės, 300 m į šiaurę nuo Daubarių tvenkinio. Manoma, kad šiuos piliakalnius suformavo Viešetė, perskyrusi iš pradžių buvusį vieną didelį piliakalnį dvi dalis. Didesnioji piliakalnio dalis likusi dešiniajame, o mažesnioji – kairiajame Viešetės krante. 1997 m. gruodžio 31 d. abu piliakalniai ir gyvenvietės įrašyti į Lietuvos respublikos kultūros paveldo objektų registrą.

2019-01-25 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

 

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą kiaulę, kaina – 2,24 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur. Atveža.

Tel. 8 607 12 690.

Pigiausiai visas statybines medžiagas: vatą „Paroc“, „Rockwol“, gipso, OSB plokštes, cementą, polistireną, blokelius, šulinio žiedus, betonavimo tinklus, atveža į statybų aikštelę. Tel. 8 656 97 937.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

Sukergtas Belgijos milžinų veislės triušių pateles. Kaina – 25 eurai.

Tel. +370 611 11 070.

Perka mišką, medieną, malkas

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.  

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.

Perka transporto priemones

MTZ-50 arba MTZ-82 bulvių kasamąją.

Tel. 8 683 47 816.

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,           uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.  

Ąžuolo, uosio, beržo briketus, anglį, granules, durpių briketus. Superka padėklus. Atveža nemokamai.

Tel. 8 673 94 441.

GERIAUSIOMIS KAINOMIS!

Statybinė mediena/ konstrukcinė mediena (dvigubo pjovimo pušinė, eglinė mediena): gegnės, murlotai, stygos, grebėstai, tašai, statramsčiai, lentos, brusai (rąstai), makaronai, lagės, sijos, šaliuotė ir kita. Dailylentės, pakalimai, obliuota mediena, grindys, terasų, tvoros lentos.

Statybinė mediena namams: namo sienoms, namo stogui, balkonui, pavėsinei, tvorai.

PRISTATYMAS VISOJE ŽEMAITIJOJE!

Tel. 8 656 97 937.

Įvairias malkas

Tel. +370 687 49 953.

Medieną malkoms.

Tel. +370 650 72 656.

Perka įvairias prekes

Šieną rulonuose ir paketuose.

Tel. 8 617 18 344.

Reikalinga

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybai reikalingas slaugytojas.

Tel. (8 443) 20 139 arba atvykti į tarnybą.

Metalo gamybos įmonei (UAB „MGĮ“) reikalingi suvirintojai, mokantys virinti pusautomačiu. Darbas Žemalės kaime.

Tel. 8 612 44 885.

C, CE kategorijos vairuotojai.

Tel. +370 666 00 020.

Nuoma

Ilgam laikui išnuomoja

120 kv. m komercines patalpas senamiesčio centre,

Laisvės g. 26-1.

Tel. +370 698 26601.

Ūkininkas išsinuomotų žemę.

Tel. 8 678 43 283.

Siūlo darbą

 

Ieško darbo

Moteris tapetuoja, glaisto.

Tel. +370 628 82 827.

Dovanoja

10 mėn. kačiukus. Gali atvežti.

Tel. 8 683 47 816.

Perka nekilnojamąjį turtą

 

„Atminties“ vadovė: „30 metų prabėgo greitai“

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ sekmadienį švęs savo veiklos 30-metį. Choro vadovė Zita Gužauskienė džiaugiasi choristų ryžtu, gražiais balsais ir kviečia mažeikiškius dalyvauti šventėje.

Prisiekė rinkimų apylinkių pirmininkai

 

Sausio 21 d. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje rašytinius pasižadėjimus davė Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų apylinkių pirmininkai. Šių metų kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų rinkimai, gegužės 12 d. – Respublikos Prezidento, o gegužės 26 d. – rinkimai į Europos Parlamentą, tad pirmininkai priesaiką davė iš karto trejiems rinkimams. Netrukus prisieks ir 36 rinkiminių apylinkių komisijų nariai.

Ataskaitinis susirinkimas su muzikiniu prieskoniu

 

Sausio 17 d. Mažeikių kultūros centro Mažojoje salėje vyko tremtinių ir politinių kalinių bendrijos Mažeikių skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Po pasisakymų koncertavo Mažeikių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“.

Mažeikiškė prarado daugiau kaip 26 000 eurų

 

Į policiją kreipėsi Mažeikių gyventoja (gimusi 1949 m.), kuri praėjusių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais į Ukrainos piliečio nurodytą sąskaitą trylika kartų įvairiomis sumomis pervedė daugiau kaip 26 000 eurų. Kaip teigė moteris, pinigus ji sumokėjo už gydomuosius magiškuosius seansus, turėjusius teigiamai paveikti jos sveikatą ir gera linkme pakreipti tolesnį likimą.

Grasino susidoroti

 

     Sausio 19 d., apie 17.00 val., Mažeikių r., Viekšniuose, neblaivus (nustatytas 2,94 promilės girtumas) vyras, gimęs 1978 m., nepilnamečių vaikų akivaizdoje išvadino žmoną, gimusią 1980 m., necenzūriniais žodžiais, grasino susidoroti, suduoti smūgius. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pensijų gavėjai nepatenkinti nauja tvarka

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Redakcija gavo keletą nusiskundimų iš Mažeikių Laisvės g. bei Šerkšnėnų gyvenvietės senjorų dėl neatneštų pensijų.

Nuo sausio, pensijas perėmus nešioti kitoms bendrovėms, pasak jų gavėjų, pasidarė betvarkė. „Esame įkalinti namuose jau savaitę ir neaišku, kada tai baigsis. Negana, kad trūksta pinigų pragyvenimui, nes gaudavome 11 d., bet negalime išeiti net pas gydytoją“, – savo nepasitenkinimą telefonu užvakar išsakė mažeikiškė. Pasak jos, turėtų nurodyti dieną, o dabar visą intervalą, nuo 11 iki 26, kai pristatomos išmokos, sėdėti namuose nenori ir negali.

Iš kur atkeliavo tarmės. Kilmė ir istorija

 

     Jau iš mokyklos laikų žinome, kad lietuvių kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Tarmė (arba dialektas) yra stambiausia teritorinė kalbos atmaina. Tarmės paprastai skiriamos pagal ryškias fonetines ypatybes, nebūdingas kitoms tos pačios kalbos tarmėms. Lietuvių kalba labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Ja šneka apie 3 mln. žmonių Lietuvoje, šiek tiek Baltarusijoje, Lenkijos šiaurės rytuose (vadinamos lietuvių kalbos salos), nemažai lietuviškai kalbančių yra JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Ispanijoje, Australijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir kitur.

Garbingas apdovanojimas – Mažeikių gydymo įstaigai

Užvakar VšĮ Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrui įteiktas sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pasirašytas padėkos raštas ir prizas už aktyvumą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą ir geriausius pasiekimus tarp Telšių apskrities pirmines ambulatorines asmens sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų. Tai pirmas toks apdovanojimas, atitekęs Telšių apskričiai, ir jis atkeliavo į Mažeikius. 

Apdovanojo geriausius praėjusių metų sportininkus

Sausio 11 d. vakarą Mažeikių kultūros centro Pramogų salėje vykusioje tradicinėje sportininkų pagerbimo šventėje pagerbti 2018 m. geriausieji ir perspektyviausieji Mažeikių rajono sportininkai bei jų treneriai. Įteiktos nominacijos, pasveikinti fotografijų konkurso „Emocijos sporte“ prizininkai.

Paminėjo Laisvės gynėjų dieną

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – Mažeikių rajone paminėta įvairiais renginiais: koncertais, žygiais, sporto varžybomis. Pagerbtas žuvusiųjų atminimas, prisiminti tų dienų įvykiai.

2019-01-18 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

 

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą kiaulę, kaina – 2,24 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur. Atveža.

Tel. 8 607 12 690.

Pigiausiai visas statybines medžiagas: vatą   „Paroc“, „Rockwol“, gipso, OSB plokštes, cementą, polistireną, blokelius, šulinio žiedus, betonavimo tinklus, atveža į statybų aikštelę. Tel. 8 656 97 937.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

Sukergtas Belgijos milžinų veislės triušių pateles. Kaina – 25 eurai.

Tel. +370 611 11 070.

Perka mišką, medieną, malkas

MIŠKUS su žeme ar išsikirtimui, apvalią medieną, atsiskaito iš karto. Ruošia miškotvarkos projektus, atlieka kirtimo, traukimo paslaugą.

Tel. 8 671 83660.  

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.  

Perka transporto priemones

 

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,     uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.  

Ąžuolo, uosio, beržo briketus, anglį, granules, durpių briketus. Superka padėklus. Atveža nemokamai.

Tel. 8 673 94 441.

GERIAUSIOMIS KAINOMIS!

Statybinė mediena/ konstrukcinė mediena (dvigubo pjovimo pušinė, eglinė mediena): gegnės, murlotai, stygos, grebėstai, tašai, statramsčiai, lentos, brusai (rąstai), makaronai, lagės, sijos, šaliuotė ir kita. Dailylentės, pakalimai, obliuota mediena, grindys, terasų, tvoros lentos.

Statybinė mediena namams: namo sienoms, namo stogui, balkonui, pavėsinei, tvorai.

PRISTATYMAS VISOJE ŽEMAITIJOJE!

Tel. 8 656 97 937.

Įvairias malkas

Tel. +370 687 49 953.

Medieną malkoms.

Tel. +370 650 72 656.

Perka įvairias prekes

 

Reikalinga

Metalo gamybos įmonei (UAB „MGĮ“) reikalingi suvirintojai, mokantys virinti pusautomačiu. Darbas Žemalės kaime.

Tel. 8 612 44 885.

C, CE kategorijos vairuotojai.

Tel. +370 666 00 020.

Nuoma

Ilgam laikui išnuomoja

120 kv. m komercines patalpas senamiesčio centre,

Laisvės g. 26-1.

Tel. +370 698 26601.

Ūkininkas išsinuomotų žemę.

Tel. 8 678 43 283.

Siūlo darbą

 

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

Moteris tapetuoja, glaisto.

Tel. +370 628 82 827.

Dovanoja

 

Perka nekilnojamąjį turtą

 

„Atmintis“ – svečiuose

 

Ir vėl mes kelionėj! Šįkart pas brangius, gerbiamus ir senus draugus! Važiuojam į Plungę! O tikslas?

Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“ (vadovė Rūta Černeckienė) švenčia gražų, jaunatvišką 30-metį!

Brolių Arlauskių žūtis

Buvome šiek tiek girdėję apie žuvusius pievėniškius brolius Arlauskius.

Paieškos

2009 metų rudenį Mažeikių muziejaus darbuotojas Algimantas Muturas, Mažeikių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Rūta Končiutė ir Politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, straipsnio autorius, nuvykome į Pievėnų miestelį. Pievėnų bažnyčios klebonas kun. Saulius Styra maloniai leido pažvelgti į bažnytinę laidojimų įrašų knygą. Joje radome 1944 m. gruodžio 15 d. tuometinio bažnyčios klebono J. Šlevo įrašą: „1944 m. spalio 9 d. Žemalėje nušauti Pievėnų gyventojai broliai Arlauskiai: Antanas, 28 metų amžiaus, šaltkalvis, liko žmona Zuzana ir sūnus Antanas. Jonas, 27 metų amžiaus, vedęs, krautuvininkas. Petras, 24 metų amžiaus, vedęs, ūkininkas. Jų tėvai yra Anastazija ir Povilas Arlauskiai. Pašarvoti ir palaidoti tą pačią dieną Pievėnų kapinėse.“

Mažeikiškiai – čempionato prizininkai

Sausio 13 d. Joniškyje vyko Lietuvos jaunių, gimusių 2001 m., komandinio stalo teniso čempionato finalinės varžybos. Praėjusios atrankos barjerą finale dalyvavo po dešimt pajėgiausių Lietuvos vaikinų ir merginų komandų. Teisę dalyvauti finaliniame etape iškovojo ir Mažeikių sporto mokyklos vaikinų ir merginų komandos.

Turguje demaskuota kontrabandinių cigarečių prekeivė

 

Šeštadienį į Mažeikiuose esančią turgavietę apsipirkti atvykęs Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas ne tik įsigijo maisto produktų, bet ir demaskavo kontrabandinių cigarečių prekeivę bei turgavietės teritorijoje įrengtą „sandėlį“, kuriame aptikta per 500 pakelių neteisėtų rūkalų.

Sumušė bare

 

 Sausio 13 d., apie 2.50 val., Mažeikiuose, Žemaitijos g., naktiniame bare, pašalinių asmenų akivaizdoje, neblaivus (nustatytas 1,69 promilės girtumas) 28-erių m. vyras kėde trenkė prie stalo sėdėjusiam neblaiviam (nustatytas 1,15 promilės girtumas) 35-erių m. vyrui per galvą. Mažeikių ligoninės Priėmimo skyriuje nukentėjusiajam diagnozuota galvos žaizda. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Taupo saugumo sąskaita?

 

Birutė Šneideraitienė

Mažeikiuose naktimis apšviestos tik pagrindinės gatvės. Šalutinėse nuo vidurnakčio apšvietimas išjungiamas ir įjungiamas tik rytą. Nesaugūs gyventojai dėl to nepatenkinti, o valdžia sako taip taupanti.

Už šviesą

Redakcija, gavusi gyventojų skundų, šiuo klausimu pasidomėjo plačiau socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Iš daugelio atsakymų nebuvo nė vieno, kuriame būtų tegiama, kad esama situacija tenkina. Gyventojų nuomone, kaip tik reikalingas apšvietimas šalutinėse gatvėse, o ne ten, kur daug važiuoja automobilių.

Civilinės santuokos registruojamos atnaujintose patalpose

 

Birutė Šneideraitienė

Sausio 4 ąją duris atvėrė atnaujintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus patalpos. Jau tądien jaukesnėje ceremonijų salėje susituokė pirmosios šiais metais jaunavedžių poros. Suremontuotas patalpas Savivaldybės administracijos bei rangovo atstovai visuomenei pristatė praėjusį penktadienį surengoje spaudos konferencijoje.

Pasveikintas pirmasis 2019-ųjų naujagimis – mergaitė

     Sausio 3 d. Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys Mažeikių ligoninėje aplankė ir pasveikino pirmąją šiais metais gimusią naujagimę. Tądien, 0 valandų 42 minutės, Ventos miestelio gyventojai gimė mergaitė, kuri svėrė 3 kg 880 g, ūgis – 56 cm. Mama sakė, kad kol kas vardo mažylei dar neišrinko. Tai ketvirtas vaikas šeimoje. 

„Aukso vainiku“ karūnuotas mažeikiškis

Sausio 6 d. Širvintų kultūros centre vyko konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatų paskelbimo ir vainikavimo iškilmės, kuriose garbingiausiu Lietuvos tautodailės apdovanojimu – „Aukso vainiku“ – kryždirbystės kategorijoje pasipuošė mažeikiškis Antanas Viskantas. Tai jau trečias „Aukso vainikas“, atkeliavęs į Mažeikius.

Tiesioginiuose mero rinkimuose – šeši pretendentai

 

Šių metų kovo 3 d. vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose Mažeikiuose užsiregistravo dalyvauti septynios partijos ir vienas visuomeninis rinkimų komitetas. Tą pačią dieną vyksiančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose įMažeikių rajono savivaldybės mero postą pretenduoja šeši kandidatai.

 

Pateikė pareiškinius dokumentus

 

Pasak Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkėsAlvydos Purauskytės, pareiškinius dokumentus pateikė Darbo, Lietuvos centro, Lietuvos socialdemokratų, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Partija Tvarka ir teisingumas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis ir Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“.

2019-01-11 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

 

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą kiaulę, kaina – 2,24 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur. Atveža.

Tel. 8 607 12 690.

Invalido vežimėlį. Kaina – 50 eurų.

Tel. +370 608 41 934.

Pigiausiai visas statybines medžiagas: vatą   „Paroc“, „Rockwol“, gipso, OSB plokštes, cementą, polistireną, blokelius, šulinio žiedus, betonavimo tinklus, atveža į statybų aikštelę. Tel. 8 656 97 937.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

Sukergtas Belgijos milžinų veislės triušių pateles. Kaina – 25 eurai.

Tel. +370 611 11 070.

Perka mišką, medieną, malkas

MIŠKUS su žeme ar išsikirtimui, apvalią medieną, atsiskaito iš karto. Ruošia miškotvarkos projektus, atlieka kirtimo, traukimo paslaugą.

Tel. 8 671 83660.  

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.  

Perka transporto priemones

 

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,          uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.

Ąžuolo, uosio, beržo briketus, anglį, granules, durpių briketus. Superka padėklus. Atveža nemokamai.

Tel. 8 673 94 441.

GERIAUSIOMIS KAINOMIS!

Statybinė mediena/ konstrukcinė mediena (dvigubo pjovimo pušinė, eglinė mediena): gegnės, murlotai, stygos, grebėstai, tašai, statramsčiai, lentos, brusai (rąstai), makaronai, lagės, sijos, šaliuotė ir kita. Dailylentės, pakalimai, obliuota mediena, grindys, terasų, tvoros lentos.

Statybinė mediena namams: namo sienoms, namo stogui, balkonui, pavėsinei, tvorai.

PRISTATYMAS VISOJE ŽEMAITIJOJE!

Tel. 8 656 97 937.

Įvairias malkas

Tel. +370 687 49 953.

Medieną malkoms.

Tel. +370 650 72 656

Perka įvairias prekes

 

Reikalinga

 

Nuoma

Ilgam laikui išnuomoja

120 kv. m komercines patalpas senamiesčio centre,

Laisvės g. 26-1.

Tel. +370 698 26601.

Siūlo darbą

 

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

Moteris tapetuoja, glaisto.

Tel. +370 628 82 827.

Dovanoja

 

Perka nekilnojamąjį turtą

 

Powered by BaltiCode