Porciunkulės atlaidai – atnaujintoje bažnyčioje

 

     Bene gražiausi ir didžiausi vasaros atlaidai Mažeikiuose būna rugpjūčio pradžioje švenčiami Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje –Porciunkulės atlaidai, į kuriuos gausiai susirenka tikintieji. Šiemet jie vyko gerokai pagražėjusioje atnaujintoje bažnyčioje.

                                                                                      

Prasmingos mintys

Į Sumos šv. Mišias Porciunkulės atlaiduose tikinčiųjų susirinko apypilnė ką tik renovuota Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Šv. Mišias aukojęs kunigas kan. Egidijus Zulcas įžanginėje dalyje akcentavo, kad žmonių bažnyčiose vis retėja, vyresnioji karta išeina, o jaunimas Bažnyčią laiko tarsi paslaugų centru, kur galima už pinigus nusipirkti, jų teigimu, paslaugą. Mintis apie Bažnyčią celebrantas pratęsė ir prasmingame pamoksle.

Sutrukdė lietus

Po šv. Mišių tradiciškai atlaiduose einama procesija aplink bažnyčią. Tą kartą jos dalyvius gerai išprausė liūtis.

Parapijos klebonas, Mažeikių dekanato dekanas kan. Donatas Stulpinas nuoširdžiai padėkojo visiems tikintiesiems ir ypač prisidėjusiems, kad Porciunkulės atlaidai būtų kuo gražesni ir prasmingesni – pynusiems vainikus, lipdžiusiems bažnyčios išorę puošusius per 100 varpelių, kepusiems blynus, kuriais Agapėje buvo vaišinami atlaidų dalyviai.

Pasisotinę gardžiais blynais, tie, kurie dar neskubėjo į namus, galėjo pasiklausyti Urvikių kultūros centro vokalinio ansamblio koncerto, tačiau vėl prapliupęs lietus dainininkams koncertuoti nebeleido.

     Daugelį metų dalyvaujančių šiuose atlaiduose teigimu, tai pirmieji tokie lietingi Porciunkulės atlaidai: visada būdavo saulėta ir gražu.

Žiupsnelis istorijos

Rugpjūčio 2 dieną, po visų rugiapjūtės darbų, liaudyje buvo paplitęs paprotys pavaišinti pirmuoju derliumi visus tuos, kurie kenčia nepriteklių. Jiems būdavo atnešama duonos, kitų maisto produktų. Įvedus krikščionybę tą dieną pradėta švęsti Šv. Mergelės angeliškosios šventė, ypač reikšminga vienuoliams pranciškonams, kurie šią šventę vadina Porciunkule. Porciunkulė – tai nedidelis miestelis Italijoje, kur XIII a. Pranciškus Asyžietis atstatė mažytę koplytėlę ir prie jos įsteigė Mažųjų brolių pranciškonų vienuolyną. Šventasis Pranciškus Asyžietis buvęs neturtingas ir basas, todėl ši šventė dar kartais buvo vadinama Ubagų diena.

Keli fragmentai

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje atnaujintas virš centrinio altoriaus paveikslas, pakeista statula, išdažytos sienos, neseniai baigtos plokštėmis dengti grindys, įrengta nauja garsinimo aparatūra, ant sakyklos atnaujinti buvę uždažyti evangelistų šventųjų Jono, Mato, Morkaus ir Luko atvaizdai. Pasak parapijos klebono kan. D. Stulpino, iki bažnyčios renovacijos pabaigos beliko keli fragmentai. Dar laukia naujų parapijos namų statybos rūpesčiai ir kiti darbai.

Valerija KVEDARAITĖ

Ernestos Šneideraitytės nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode