Permainos Bažnyčioje

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Liepos 1–12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko Didieji atlaidai. Liepos 11 – Kunigų – dieną paskelbti kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje.

Viekšnių rezidentas garbės kanauninkas eduk. m. mgr. kun. Boleslovas Jonauskas skiriamas Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Saulius Styra atleidžiamas iš Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo ir Rubikų Šv. Roko parapijas ir skiriamas Batakių Šv. Onos parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Lomių Kristaus Atsimainymo parapiją.

Kun. Antanas Šimkus atleidžiamas iš Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapiją ir skiriamas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentu, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Renavo Šv. Izidoriaus parapiją. Na, o Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu paskirtas relig. m. mgr. kun. Dainoras Židackas su klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapiją.

Kun. Kęstutis Zybartas atleidžiamas iš Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapiją ir skiriamas Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Pavandenės Šv. Onos parapiją ir Baltininkų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu su klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapiją paskirtas kun. Stasys Toleikis. Taip pat Viekšnių parapijos rezidentu skiriamas garbės kanauninkas Anupras Gauronskas.

Paskirtas dekanu

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos kanauninkas Donatas Stulpinas atleidžiamas iš Mažeikių dekanato vicedekano pareigų ir skiriamas Mažeikių dekanato dekanu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas. Iki šiol Mažeikių dekanato dekanas buvo Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas relig. m. mgr. kun. Modestas Ramanauskas. Šis nuo šiol skiriamas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Rubikų Šv. Roko parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Pavadinimo keitimas

Taip pat panaikintas Žemaičių Kalvarijos dekanatas ir įsteigtas Plungės dekanatas, kurio ribos yra tapačios buvusiam Žemaičių Kalvarijos dekanatui, o dekanato centras – Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode