Romas

Asmeninės lėšos – projektų įgyvendinimui

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Po savaitės posėdžiausiančiai Mažeikių r. savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, tvarka.

Panašus tvarkos aprašas parengtas ir bus teikiamas Tarybai tvirtinti ir dėl vandentiekio bei nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto.

 

Prisidėti prie kiemų remonto

 

Vakar Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto posėdyje Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa, pristatydamas klausimą, akcentavo, kad bus gyventojų ar juridinių asmenų prašymams taikomi trys vertinimo kriterijai: pareiškėjo prisidėjimo dydis (50 balų), projekto nauda, t. y. kiek namų gyventojų naudosis (30 balų), bei darbų būtinumas, kurį apsvarstys sudaryta komisija pagal keturis aspektus: gera, patenkinama, bloga ir labai bloga (20 balų).

Reikalingi dokumentai – nustatytos formos prašymas, dokumentas, patvirtinantis daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų daugumos atstovavimą, gyventojų, pritarančių daugiabučio gyvenamojo namo kiemo ir inžinerinių tinklų remontui, sąrašas – jei patvirtins tvarką Taryba, bus priimami Savivaldybės Bendrajame skyriuje arba siunčiami paštu 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti prašymus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.

Komisija, pasibaigus prašymų priėmimo terminui, per 30 darbo dienų priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Apie išvadas pareiškėjai bus informuojami raštu (el. paštu ir/ar paštu).

Įsirengti vandentiekį bei nuotekų tinklus

 

Šiuo klausimu tvarka panaši, kaip ir dėl kiemų remonto. Prašymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: pareiškėjo lėšų dydis (pareiškėjo prisidėjimo prie naujo abonento prijungimo prie centralizuotų tinklų), kurio lyginamasis svoris yra 50 balų, komisijos sprendimu skiriama iki 5 balų pareiškėjo prašyme nurodytų darbų būtinumui įvertinti, jei projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus; darbų tęstinumas (vertinamas abonentų skaičius, kuris ateityje galės prisijungti prie įrengtų centralizuotų tinklų), kurio lyginamasis svoris yra 30 balų; projekto įtaka planuojamiems darbams. Atsižvelgiant į Savivaldybės planuojamus darbus projekto įgyvendinimo zonoje komisija skiria iki 15 balų. Pareiškėjo įvertinimas apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų balus. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė suteikiama anksčiau paraišką pateikusiam pareiškėjui.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Powered by BaltiCode