Taryba pritarė veiklos ataskaitoms

Balandžio 27 d. vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame iš 27 Tarybos narių dalyvavo 23. Komitetų posėdžiuose dalyvavę ir sprendimų projektus jų metu išanalizavę Tarybos nariai dėl daugelio klausimų vienbalsiai pritarė. Daugiausia diskusijų kilo dėl mero veiklos ataskaitos.

Pateko į Rekordų knygą

Vasario 16-ajai paminėti prie Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios iškilo didingi Gediminaičių stulpai, kurie dėl savo aukščio pateko Lietuvos rekordų knygą. Už prasmingą iniciatyvą Lietuvos 100-mečio proga puošiant ir garsinant savo miestą prieš posėdį padėkota UAB „Hotrema“ kolektyvui ir jos vadovui Nerijui Baužiui.

Nepritarė

Posėdyje pritarta Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio veiklos, Savivaldybės tarybos veiklos ir administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitoms. Taryba pritarė viešųjų įstaigų – Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, Mažeikių ligoninės, Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro, Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitoms.

Balsuojant už mero veiklos ataskaitą, opozicijai atstovaujantys Paulius Auryla ir Genoveita Gricienė susilaikė, opozicijos lyderė Lina Rimkienė balsavo prieš.

Tvirtinant Savivaldybės administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus ataskaitą, susilaikė visi trys opozicijos atstovai. Negana to, jie ataskaitų rengėjams pateikė aštrių klausimų bei replikų dėl neatėjusių į Mažeikius investicijų.

Kiti klausimai

Posėdyje pritarta sprendimų projektams dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo, dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

Vienbalsiai pritarta Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, „Ventos“ progimnazijos, Moksleivių namų ir Moksleivių techninės kūrybos centro naujiems nuostatams.

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė pristatė informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams ir žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymą. Posėdyje pritarta 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifams.

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė pateikė informaciją apie individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių 2019 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymą.

Savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pristatė informaciją dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės gyvenamųjų daugiabučių namų kiemų, savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Tarybos daugumos pritarimu patvirtintos Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklės ir Triukšmo prevencijos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės. Patvirtintas sąrašas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais.

Parengta pagal Savivaldybės informaciją

Ernestos Šneideraitytės nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode