Sutvirtinamųjų šeštadienis Telšiuose

Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo šių metų vienas iš prioritetų yra organizuoti savaitgalius jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui. Mažeikių dekanato kaimiškųjų parapijų jaunimas dėl ribotų galimybių nuvykti į miestus patiria socialinę, dvasinę atskirtį negalėdami visapusiškai dalyvauti didžiosiose parapijose vykdomose veiklose. Mažeikių dekanato dekano kun. Modesto Ramanausko kvietimu didžiulis būrys Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių iš Sedos, Židikų, Ukrinų, Renavo, Pievėnų, Rubikų, Tirkšlių, Užlieknės ir Viekšnių parapijų balandžio 21 d. dalyvavo Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vykusiame Sutvirtinamųjų šeštadienyje.

Šio susitikimo tikslas – atpažinti Šv. Dvasios veikimą žmogaus gyvenime, skatinti jaunimą jungtis į parapijose veikiančias katalikiškas organizacijas, padėti atsiskleisti jaunimo lyderiams. Susitikimo metu jaunuoliai šlovino Kūrėją giesmėmis, klausėsi paskaitų apie Mozę, Dekalogą, Šv. Dvasios dovanas. Katechezę vedė Kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, kuris nustebino jaunus žmones vaizdingu pasakojimu, gebėjimu perteikti tikėjimo tiesas. Įgytas žinias susirinkusieji įtvirtino interaktyviuose žaidimuose, kuriuos organizavo Renata Mončytė ir Loreta Raudytė. Išradingai užsiėmimus grupėse vedė Paulius Auryla – vaikinams, o merginoms – Janina Šalkauskytė. Vėliau jaunimas rinkosi į Telšių katedrą susitikti su kan. Vygintu Gudeliūnu, kuris priminė gailestingumo, Atgailos ir Išpažinties svarbą mūsų gyvenime. Šio susitikimo kulminacija buvo šv. Mišios, kurias aukojo Telšių vyskupo sekretorius kun. Donatas Liutika ir dekanas kun. Modestas Ramanauskas. Šv. Mišių metu giesmėmis džiugino ir visus subūrė maldai jaunimo choras iš Viekšnių.

Po šv. Mišių nusifotografavę, kupini neišdildomų įspūdžių ir potyrių jaunuoliai skirstėsi į savo parapijas, namus. Dalyvė Augustė dalijosi savo prisiminimu: „Šeštadienį praleidau neįprastai. Labiausiai patiko Telšių kunigų seminarijos rektoriaus kalba. Ji privertė pamąstyti. Visi buvo draugiški, nuoširdūs. Susiradau draugų. Visiškai nesigailiu, kad dalyvavau sutvirtinamųjų susitikime.“

Jaunuoliai dėkojo dekanui, naujiems draugams, organizatoriams už galimybę labiau prisiliesti prie tikėjimo paslapčių ir dalintis tuo su kitais. Juk ir popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad „savo liudijimu, augdami kartu bendrystėje, galime įkvėpti kitus“.

                                                                                                                                                                                                  Lina KAZRAGIENĖ

Nuotraukos iš asmeninio albumo

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode