Pristatyti tyrimų rezultatai

 

Balandžio 17 d. Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus salėje buvo pristatyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenai atliktų tyrimų rezultatai.

Pristatė galimybes

Pasak Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės Jelenos Ivančenkos, nevyriausybinių organizacijų atstovams pirmą kartą pristatytas tyrimas, finansuotas Neįgaliųjų reikalų departamento, kurio misija – planuoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemonių įgyvendinimą siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias teises ir galimybes dalyvauti gyvenime.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė pristatė neįgaliųjų integracijos į visuomenę galimybes vykdant įvairias Neįgaliųjų reikalų departamento priemones. A. Kandratavičienė kalbėjo, kad, 2017 m. duomenimis, Lietuvoje skaičiuojama apie 245 000 žmonių su negalia ir specialiaisiais poreikiais. Biudžetas aktyvioms socialinės reabilitacijos priemonėms – 10 mln. Eur. Direktorė akcentavo, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas yra įkūręs interneto svetainę www.meskuriame.lt, kurioje pristatomi unikalūs rankų darbo gaminiai, pagaminti talentingų skirtingo amžiaus asmenų, turinčių negalią, ir jų teikiamos paslaugos visoje Lietuvoje, pabrėžė apie teikiamą finansinę pagalbą neįgaliems studentams, priminė apie LR statybos įstatymo pakeitimus.

Susitikime pranešimus skaitė Lietuvos neįgaliųjų forumo projektų vadovė Klementina Gečaitė, Lietuvos neįgaliųjų forumo komunikacijos projektų vadovė Simona Aginskaitė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė.

Ratifikavo Konvenciją

2010 m. gegužės 27 d. LR Seimas priėmė įstatymą dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. Ratifikuotos Konvencijos tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Konvencijoje įtvirtinti neįgalių asmenų lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, darbą, užimtumą ir išsilavinimą, galimybė dalyvauti politiniame bei kultūriniame gyvenime.

Parengta pagal Mažeikių r. savivaldybės informaciją

www.mazeikiai.lt nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode