Reklama 2

Mylėkime Žemę – savo namus

Kovo 22 dieną būrelis palnosiškių, nepabūgusių pavasarinio vėjo, vėl rinkosi į Palnosų kaimo biblioteką, kur dalyvavo renginyje ,,Mylėkime žemę – savo namus“, skirtame Žemės dienai.

„Ne vieną šimtmetį lietuviai kalbino Žemę žodžiais: Žeme, Žemynėle, Žemelė maitintoja... Jais išreiškiame savo jausmus tai Žemei, iš kurios esame kilę, kuri mus maitina. Žemė – neišsenkamas gyvybės šaltinis. Žmogus, susilietęs su žeme, gauna nepaprastą gyvybingumo jėgą...“ – tokiais žodžiais bibliotekininkė pradėjo renginį. Juk iš tiesų visas žmogaus gyvenimas nuo seniausių amžių susietas su Žeme, gamta, įžvelgiamas Žemės, vandens ir dangaus ryšys, be šio ryšio neegzistuotų mūsų planetoje jokia gyvybė.

Viena po kitos kalendoriaus lapelyje minėtinos Pasaulinės Žemės, poezijos ir vandens dienos, tad apie jų ryšį po bibliotekininkės įžanginio žodžio susirinkusieji turėjo progos paklausyti literatūrinės kompozicijos „Prisiglauskime prie savo medžio“, kurią paruošė raiškiojo žodžio mylėtojos Birutė Marčiauskienė, Danutė Baranauskienė, Roma Mačiuvienė, Virginija Trakšelienė. Sutartinai kaip meilės Žemei patvirtinimas nuskambėjo bendra visų dalyvių daina ,,Ąžuolai žaliuos“.

Prisiminimais dalijosi buvęs eigulys, daug savo gyvenimo metų atidavęs miškui, gamtos puošimui Kazimieras Lūšys. Renginio dalyviams kilo daug klausimų, susijusių su jo buvusiu darbu, tad malonu buvo išgirsti ir atsakymus į juos. Bibliotekoje veikė knygų parodėlė gamtos tema.

Virginija MOMGAUDIENĖ

Vyresn. bibliotekininkė

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode