Reklama 2

Pakabinta praeitį primenanti atminimo lentelė

 

Vaida GALDIKĖ

Kaunietės Virgilijos Antanavičienės iniciatyva Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Leckavos miestelyje įamžinta buvusi mokykla – pakabinta informacinė lenta su užrašu „Šiame pastate 1910–1966 m. veikė pradinė, vėliau septynmetė mokykla“. Autorius – skulptorius Antanas Vaškys.

Mėgsta dovanas

Kaip „Būdui žemaičių“ sakė V. Antanavičienė, ji visiškai nesusijusi su Leckavos miesteliu, tiesiog tai dovana šimtmečio proga. „Mėgstu dovanas ir gilintis į senovę“, – sakė kaunietė.

Tai ne pirmoji kaunietės dovana leckaviškiams: 2015 metais ant namo, kuriame gimė Popiežiaus Jono Pauliaus II motina, irgi pakabinta informacinė lenta.

Dalis istorijos

Kaip teigiama Mažeikių krašto enciklopedijoje, 1885 m. rusų valdžia Leckavoje įsteigė cerkvinę mokyklą ir ją pavedė Viekšnių popo globai. 1910 m. Seminiako iniciatyva pradėta statyti nauja mokykla. Mokykla buvo dviejų komplektų. Vienoje klasėje buvo 4, kitoje – 5 langai. Mokytojas Šlaustas dirbo viename iš komplektų ir mokė vaikus lietuviškų žaidimų ir šokių, o kitame dirbo Duka. Mokytojai gyveno mokyklos pastate. 1914 m. mokytojai Seminiakas ir Duka išėjo į karą. 1917 m. buvo 60 mokinių, mokytoja Pupkytė. Vėliau pradėjo dirbti Šteigmontaitė, V. Eidimtaitė, Kristupaitis, St. Želvys. Mokykla sulietuvėjo ir buvo vadinama Leckavos pradine.

1940 m. Leckavos pradinėje mokykloje mokėsi apie 60 mokinių. Per II pasaulinį karą mokykla uždaryta, pastatas apgadintas. 1945 m. mokykla vėl pradėjo darbą. Nuo mokslo metų pradžios iki 1948 m. pradinės mokyklos vedėju dirbo Simas Kasperavičius, mokytoja – Rekašienė. Mokėsi apie 70–80 mokinių. Po dvejų metų Leckavoje atidaryta progimnazijos 1-oji klasė. Direktore paskirta V. Remenčiūtė. Progimnazija ir pradinė mokykla buvo atskirai. Pradinėje mokykloje mokėsi apie 80 mokinių, o progimnazijoje – apie 35. Po metų mokyklos sujungtos ir naujoji mokykla pavadinta Leckavos progimnazija. Trūko patalpų, todėl mokytojų butai pertvarkyti į klases. 1948 m. progimnazija perkelta į „Šviesos keliu“ kolūkio patalpas.

Nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta septynmete. Buvusioje progimnazijoje įrengtas bendrabutis. Direktoriumi dirbo A. Radvila, mokytojais – Radvilienė, L. Želvytė, O. Liutkienė, Bartulionis, Pranaitytė. Jie mokė 157 mokinius. Tai didžiausias mokinių skaičius visoje mokyklos istorijoje. 1949–1950 m. m. išleista VII kl. mokinių pirmoji laida. 1961 m. septynmetė mokykla perorganizuota į aštuonmetę. 1965–1966 m. pradėta statyti nauja mokykla gyvenvietės centre. 1966 m. lapkričio 5 d. mokykla persikėlė į naujas patalpas. Nuo 1995 m. mokykla priklausė Senamiesčio pagrindinei mokyklai ir buvo jos pradinio ugdymo skyrius, vėliau uždaryta dėl mažo mokinių skaičiaus.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode