Įteikta Šatrijos Raganos premija

Vaida GALDIKĖ

Kovo 8-ąją Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos atminimo vakaras, kurio metu įteikta Šatrijos Raganos premija Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto rektorei Onai Venslovienei.

Priminė rašytojos nuveiktus darbus

                     

Tą pačią dieną būrelis Mažeikių viešosios bibliotekos, rajono Savivaldybės atstovų, Šatrijos Raganos premijos laureatų aplankė rašytojos amžinojo poilsio vietą Židikų koplyčioje: padėjo gėlių, uždegė žvakutes, prisiminė jos puoselėtas vertybes.

Rašytojos atminimo vakaras Viešojoje bibliotekoje prasidėjo F. Šopeno muzika ir Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro aktorės Ingridos Jestromskienės skaitoma apysakos „Sename dvare“ ištrauka. Bibliotekos darbuotojos priminė svarbiausius rašytojos gyvenimo, veiklos ir kūrybos faktus. Skambėjo Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblio „Bross“ atliekamos dainos.

Išsakė palinkėjimus

Premiją liudijantį raštą nominantei įteikė Savivaldybės meras Antanas Tenys kartu su pavaduotoja Sigute Bernotiene. Apdovanojimas O. Venslovienei skirtas už rašytojos gyvenimo ir kūrybinių vertybių puoselėjimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Gausus sveikintojų būrys, tarp kurių buvo ir ankstesnių metų šios premijos laureatės, negailėjo prasmingų ir gražių žodžių bei palinkėjimų. Meras A. Tenys kalbėjo, kad skaitant O. Venslovienės nueitą gyvenimo kelią, jį labiausiai sudomino jos veikla Trečiojo amžiaus universitete, kuris jau vienija apie 300 žmonių. „Daug dirbdama, visus suburdama, jūs tikrai sekate Marijos pėdomis. Esate tikra altruistė ir Mažeikių žemėje palikusi gilų pėdsaką, kuris ilgai išliks mūsų istorijoje“, – sakė meras bei dėkojo laureatei už jos nuoširdumą, paprastumą ir nuveiktus darbus.

Domėjosi laureatės gyvenimu

Vakaro vedėjas ir režisierius Martynas Januška uždavė O. Venslovienei keletą klausimų apie jos gyvenimą. Vienas jų – kodėl ji pasirinko mokytojo profesiją. O. Venslovienė pasakojo, kad visada svajojo būti gydytoja, o mokytoja nusprendė būti grybaudama kartu su mama: „Pagalvojau, kaip būtų smagu mokyti mažus vaikučius, juk jie tokie paklusnūs. Gyvenimas taip susiklostė, kad aš ja ir tapau.“

M. Januška taip pat teiravosi, kaip premijos laureatei, visą gyvenimą save dalinant kitiems, pavyko išsaugoti individualumą, savastį. „Sunku pasakyti, ar aš kažkuo išsiskiriu. Mano tikslas – susilieti su ta aplinka, kurioje tu tuo metu esi. Džiaugiausi susiliedama klasėje, mokytojų kolektyvuose, o dabar, kai esu Mažeikių trečiojo amžiaus universitete, pajutau, kad tai mano žmonės, mes kaip vienas vienetas“, – kalbėjo O. Venslovienė.

Perskaitė laišką

O. Venslovienė atsidėkodama renginyje perskaitė savo laišką Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai bei dėkojo visiems, atėjusiems į rašytojos atminimo vakarą sakydama, kad kiekvienas iš čia esančių vertas šios premijos. Pasak jos, toks įvertinimas tik dar labiau skatina gyventi ir dirbti vardan kitų.

Rašytojos M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija šiemet įteikiama jau 21-ąjį kartą. Premijos dydis – 1000 eurų. Praėjusiais metais ją gavo mokytoja, Žemaitijos skautų organizacijos „Medeinos“ draugovės vadovė Virginija Katkuvienė.

Laureatės biografija

O. Venslovienė gimė 1942 m. spalio 19 d. Radviliškio rajone. Mokėsi Dambavos pradinėje mokykloje. 1960 m. baigė Panevėžio rajono Smilgių vidurinę mokyklą (dabar gimnazija). 1962 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Jį baigė su pagyrimu įgydama pradinių klasių mokytojos, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės specialybę.

1966 m. rugsėjo 1 d., gavusi paskyrimą, pradėjo dirbti Mažeikių aštuonmetėje mokykloje logopede. Šioje mokykloje dirbo ir direktorės pavaduotoja ugdymui. 1975 m., panaikinus aštuonmetę mokyklą, perkelta dirbti į naujai pastatytą III vidurinę (dabar Sodų pagrindinė) mokyklą. Ten dirbo direktoriaus pavaduotoja užklasiniam darbui (dabar popamokinei veiklai) ir pradinių klasių mokytoja. 1993 m. pradines klases iš Sodų vidurinės mokyklos perkėlus į naujai atidaromą „Vyturio“ pradinę mokyklą, ten išėjo ir O. Venslovienė.

Visa O. Venslovienės darbinė veikla susijusi su Mažeikių miesto kultūriniu gyvenimu. Ji taip pat šoko tautinius šokius Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre. Mokykloje subūrė šokių kolektyvą, ilgus metus vadovavo mokytojų meninei agitbrigadai, humoro grupei. Buvo ne vienos respublikinės dainų ir šokių šventės dalyvė. Aktyviai dalyvavo Mažeikių miesto renginiuose. 2011 m. mokytoja išėjo į užtarnautą poilsį. Trumpai atsikvėpusi, pasiilgusi pedagoginės veiklos sudalyvavo iniciatyvinėje grupėje, kuri 2011 m. įkūrė Mažeikių trečiojo amžiaus universitetą. O. Venslovienė išrenkama universiteto rektore ir šiose pareigose dirba iki šiol.

Autorės nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode