Reklama 2

Atsisakė pradėti tyrimą

 

Vaida GALDIKĖ

Praėjusią savaitę Antikorupcijos komisijos narių daugumos sprendimu atsisakyta pradėti tyrimą dėl galimai nusikalstamos korupcinės veiklos VšĮ Mažeikių ligoninė. Tas pats klausimas svarstytas ir Kontrolės komitete, tačiau šio komiteto nariai buvo kitos nuomonės nei jų kolegos ir nutarė sudaryti atskirą komisiją, kuri tirtų Mažeikių ligoninės veiklą. Antikorupcijos komisijos pirmininkė Lina Rimkienė, supratusi, kad Antikorupcijos komisija galimai paversta valdžios korupcijos dangstymo įrankiu, atsisakė savo pareigų.

Kainavo mažiau

Antikorupcijos komisija gavo dviejų mažeikiškių – Albino Uikio ir Virginijaus Sungailos – prašymus dėl sutarčių su VšĮ „Kretingos maistas“ ir galimai nusikalstamos veiklos VšĮ Mažeikių ligoninė. Posėdyje dalyvavęs V. Sungaila teigė Mažeikių ligoninėje dėl ligonių maitinimo įžvelgiąs nusižengimus Viešųjų pirkimų įstatymui ir aiškią korupciją. „2015 m. konkursas buvo padalintas į dvi dalis, tikriausiai tam, kad nelaimėtų kitos įmonės, – samprotavo V. Sungaila. – Pirmasis pirkimas buvo už daugiau nei 512 tūkst. eurų, o antrasis, jau be konkurso – daugiau nei 147 tūkst. eurų, nors konkurso sąlygose pati ligoninė nurodė reikalavimą į kainą įtraukti visus kaštus – taip pat ir maisto porcijų atnešimą į ligoninės skyrius.“

Keisčiausia, pasak V. Sungailos, tai, kad šių metų konkurse VšĮ „Kretingos maistas“ maisto išnešiojimui skyrė tik 43 tūkst. eurų, tai yra 104 tūkstančiais eurų mažiau, nei konkurse, kuris vyko 2015 m. (Ligoninės pacientų matinimo paslaugos konkursas vyksta kas treji metai): „Dar įdomiau tai, kad pats VšĮ Mažeikių ligoninė direktorius Albinas Lidžius sakė, kad tai įvyko dėl to, „Kretingos maistas“ vykdė dempingavimą, konkurso nelaimėtų UAB „Grūstė“ (pasak A. Lidžiaus, su VšĮ „Kretingos maistas“ konkurse dalyvavo ir UAB „Grūstė“, – aut. past.). Konkurse dalyvauja įmonės, kurios gali pateikti žymiai geresnės kokybės, pigesnį ir sveikesnį maistą, bet jos dempinguojamos, dėl to kenčia Mažeikių ligoninės pacientai, o  A. Lidžiui tai nė motais. Į tai nusispjauna ir Mažeikių savivaldybė bei Seimo narys Kęstutis Bartkevičius. Taip pat keista, kad  nei 2015 metų, nei 2018 metų konkursas nesudomino Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos. 2015 m. konkurse mažiausią kainą buvo pasiūliusi UAB „Sotega“, bet ji buvo eliminuota. Dėl kokių priežasčių tai padarė konkursą vykdžiusi komisija, visuomenė nebuvo informuota. Ligoninės direktorius tik džiaugiasi, kad 2015 metais maitinimo kaina buvo gera: kaina už maistą sudarė tik 1,35 euro, o tuo tarpu už indų nunešimą, jei sudėsime abu konkursus, buvo 0,94 euro centų. Dar 0,61 euro centų skirta gamybos išlaidoms. Visi šie skaičiavimai vieno ligonio vienos paros maitinimui.“

Galimi subrangovai

V. Sungaila pastebėjo, kad 2018 m. sutartis taip pat neaiški. „Joje pažymimas vienas įdomus faktas, kuris, mano manymu, neatitinka tikrovės. Sutartyje nurodoma, kad paslaugos tiekėjas įsipareigoja „savo jėgomis bei rizika teikti Paslaugų pirkėjui kokybiškas VšĮ Mažeikių ligoninėje gydomų pacientų dietinio maitinimo paslaugas: dietinio maisto pagaminimą pagal dietas, jo pristatymą į VšĮ Mažeikių ligoninės skyrius, porcijavimą, maitinimui reikalingų indų ir stalo įrankių aprūpinimą ligoninei, jų paruošimą, nešvarių indų iš ligoninės skyrių išvežimą jų plovimui, dezinfekavimui ir džiovinimui <...>; dietinius patiekalus ruošti pagal dietinio gydymo reikalavimus, nustatytus teisės aktuose. Užtikrinti, kad Paslaugos pirkėjui pacientų dietinio maitinimo paslauga vyktų techninėje specifikacijoje nurodytoje apimtyje ir nurodytais terminais; užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas paslaugų teikimui“. Nei minėtoje sutartyje, nei „Kretingos maisto“ pasiūlyme dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo nė žodžiu neužsimenama apie subrangovus ar kokias kitas įmones, tačiau aš turiu darbo sutartį, kuri su virtuvės darbuotojais buvo pasirašyta tą pačią dieną kaip ir pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo sutartis. Skirtumas tik tas, kad dėl pacientų maitinimo Mažeikių ligoninė sutartį pasirašė su „Kretingos maistu“, o darbo sutartis su virtuvės darbuotojais sudarė UAB „Epsilon LT“. Beje, tiek „Kretingos maistas“, tiek UAB „Epsilon LT“ registruoti tuo pačiu adresu: Palangos gatvė 30C, Kretinga. Šiuo metu UAB „Epsilon LT“ viešoje erdvėje jau nebenurodo, kas yra direktorius. Baimė vis dėlto yra, ir ne veltui ligoninės direktorius Antikorupcijos komisijos posėdyje turėjo dvi garso įrašymo priemones. Vieną turbūt sau, o kitą savo šeimininkams?“ – „Būdui žemaičių“ savo atliktą tyrimą dėstė V. Sungaila.

Rekvizitai.lt nurodoma, kad UAB „Epsilon LT“ įregistruota tik 2017 m. gruodžio 8 d., įmonės vadovu tapo Irmantas Norkus, tačiau 2018 m. sausio 15 d. vadovas pasikeitė. Kas jis, nenurodoma.

L. Rimkienei taip pat buvo įdomu, kas visgi gamins maistą mūsų ligoniams – „Kretingos maistas“ ar UAB „Epsilon LT“, kuri veikia Mažeikių skyriuje, mat dar prieš posėdį anonimu panoręs išlikti mažeikiškis pačiai Antikorupcijos komisijos pirmininkei pateikė tai įrodančią darbo sutartį, sudarytą su virtuvės darbuotoja, kuri galioja iki 2021 m. vasario 3 d: „Mano žiniomis, „Epsilon LT“ turi 11 darbuotojų, kurie gamins ir tieks maistą mūsų ligoniams.“ Ligoninės direktorius teigė apskritai negirdėjęs tokios įmonės: „Aš pirmą kartą girdžiu. Nenoriu klausytis, tai neliečia ligoninės.“

To reikalavo įstatymas?

A. Lidžius aiškino, kad 2015 m. sutartis pasirašyta tik dėl maisto gamybos: „Kai teikėme pirkimą, mes irgi įsivaizdavome, kad maisto gamybą ir tiekimą turi atlikti „Kretingos maistas“, bet, pradėjus vykdyti veiklą, „Kretingos maisto“ atstovai pareiškė, kad sutartyje nėra sukonkretinta, kas turi plauti indus, patiekti maistą, todėl jie tos paslaugos neteiks. Iškilo dvi alternatyvos – teikti patiems, kas, mūsų paskaičiavimu, būtų kainavę apie 5 tūkst. eurų per mėnesį, arba daryti antrą pirkimą. Pasirinktas pastarasis variantas.“

Mažeikių ligoninės direktorius paaiškino, kodėl 2015 m. antras pirkimas padarytas taip pat su ta pačia įmone: „Viešųjų pirkimų įstatyme rašoma, kad neskelbiamų derybų būdu ar neskelbiant apie pirkimą darbai gali būti perkami, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų ar paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis <...>.“

Dėl maisto išdalinimo pacientams A. Lidžius taip pat turėjo paaiškinimą. Pasak jo, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad ligonio diagnozė konfidenciali. „Kretingos maisto“ darbuotojai negali žinoti ligonio dietos, kokio jiems maisto reikia, visa tai žino mūsų slaugytojos, jų padėjėjos, todėl jos tą maistą ir atneša. „Kretingos maisto“ darbuotojai maistą gali atvežti tik į skyrių arba prie palatos. Šiuo metu tyrimą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri bendradarbiauja su FNTT ir STT. Jei bus įžvelgta korupcija ar klaida, Savivaldybė gaus atsakymą, todėl man keista, kodėl viskas svarstoma Antikorupcijos komisijos posėdyje, kai tą jau daro atsakingos ir kompetentingos tarnybos“, – kalbėjo A. Lidžius.

Išgirdusi naujų abejotinų faktų Antikorupcijos komisija daugumos pritarimu vis tiek atsisakė pradėti tyrimą.

Autorės nuotraukos

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode