Namo administratorius. Kieno interesams atstovauja?

Nuomonė

 

             Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta, kad administratorius privalo: ,,Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais...“ Kalbant suprantamesne kalba, namo administratorius privalo savo funkcijas vykdyti taip, kad visas paslaugas gyventojai (naudos gavėjai) gautų nepažeidžiant jų interesų. Tuose pačiuose Nuostatuose, papunktyje 4.6.2., aiškiai pasakyta, kad ,,jeigu administratorius yra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu“. Šių Nuostatų II skyriaus ,,Administratoriaus funkcijos“ 4.4. papunktyje nurodyta, kad administratorius ,,...rengia ilgalaikį (2 ir daugiau metų) namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą (toliau – ilgalaikis planas), apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti...“. Ir dar noriu pacituoti IV skyriaus „Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimas“ 8. punktą, kuris nusako, kad ,,administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas“.

     Kodėl išskyriau tik šiuos kelis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų punktus ir papunkčius?

     2017 m.balandžio mėn. iš daugiabučio namo administratoriaus UAB ,,Admituras“ gautoje bendrojoje sąskaitoje-pranešime, UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ eilutėje, įrašyta 178,78 euro suma už laiptinės remontą. Man tai buvo šokas, kadangi su UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ jokių sandorių neturėjau. Jeigu iškyla kokių problemų, visada kreipiuosi į mūsų namo administratorių UAB ,,Admituras“. Kiek man žinoma, UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ yra kaip ir bet kuris kitas mūsų mieste įsikūręs UAB`as, bet jokio ryšio (išskyrus karšto vandens skaitiklių patikra ir priežiūra) neturintis su namo administravimu. Tai visai kitas įmonės statusas. Pradėjus aiškintis (iškart galiu pasakyti, kad tai daryti sekėsi labai sunkiai), paaiškėjo, kad dalis laiptinės kaimynų kreipėsi į UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ generalinį direktorių Vidmandą Stonkų su prašymu „...išdažyti laiptinę, už darbus mokėsime savo lėšomis išsimokėtinai per 6 mėnesius“. Po prašymu pasirašė konkretūs žmonės, kurių pavardės, vardai ir butų numeriai nurodyti. Man nežinomos aplinkybės, kodėl mano laiptinės dalis kaimynų kreipėsi ne į UAB ,,Admituras“, t. y. į namo administratorių, o į savo nuožiūra pasirinktą įmonę, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, už laiptinės remontą priskaičiavo 2681,70 euro. Kadangi pradėjau apie pinigus ir sumas, tai išeina taip, kad 2681,70 euro UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ nesismulkindamas padalijo iš 15 (tiek laiptinėje yra butų) ir, vadovaujantis tokia logika, UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ iš manęs pareikalavo sumokėti 178,78 euro. Kuo remiantis UAB ,,Mažeikių butų ūkis“ sąskaitas išrašė ne tiems, kas prašė paslaugos, o visiems savininkams, man kol kas nesuprantama.

     Kas teisus, kas ne, nuspręs teisėsaugos institucijos, bet ir eiliniam žmogui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, man atrodo, aišku, kad šis atvejis verčia mus, daugiabučių namų gyventojus, domėtis, už ką mes ir kiek mokame. Ar nemokame už mums nesuteiktas paslaugas? Ar mes žinome savo teises? Ar esame įsitikinę ir žinome, po kuo pasirašome ir kokios gali būti to pasekmės? Aš galvoju, kad visi turime gerai susimąstyti. Kad užvesčiau ant kelio, pradžioje ir pacitavau Nuostatų reikalavimus, kurių šioje istorijoje buvo nesilaikoma.

     Juk jeigu, galvoju, UAB ,,Admituras“ rengtų nors dviem metams namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planus, derintų juos su gyventojais ir patvirtintų (4.4 p.), tai nereikėtų laiptinių ,,aktyvistams“ už savo pinigus vieniems dažyti laiptinių. Spręstų ir susimokėtų visi. Žinotų, kada ir kas bus atnaujinta ir kiek tas kainuos. Nekiltų nesutarimų tarp kaimynų, nes būtų viskas padaryta pagal nustatytą tvarką. Svarbiausia, kad efektyviai būtų naudojamos mūsų pačių lėšos.

     Kodėl UAB ,,Admituras“ neįsikišo, kai jo administruojamo namo gyventojai kreipėsi į UAB ,,Mažeikių butų ūkis“? Kodėl neieškojo darbų vykdytojo, kuris pasiūlys mažesnę kainą (apklausiau tik kelis darbų vykdytojus ir jų pasiūlyta kaina buvo 1400–1700 eurų)? Tą darbą, mano manymu, privalėjo atlikti mūsų namo administratorius (4.6.2. ir 7.1. p.p.).

     Ką reikia galvoti apie UAB ,,Admituras“, kai gyventojams pateikiamos tokios sąskaitos-pranešimai? Jeigu minėtoje laiptinėje, sakykime, ir būtų remontas atliktas nepažeidžiant kitų gyventojų interesų, jeigu sąžiningai savo pareigas būtų atlikęs ir namo administratorius, bet kaip galėjo visiems 15-ai butų surašyti vienodas sumas, kai ir Civilinis Kodeksas, ir mano cituoti Nuostatai sako visai ką kita – didesnio buto savininkas moka daugiau (8 p.).

     Gerai, jeigu toks atvejis vienintelis mūsų rajone, o jeigu visuose UAB ,,Admituras“ administruojamuose namuose taip atliekami visi darbai iš mūsų lėšų, mokamų į kaupimo fondą? O jeigu ir kituose namuose laiptines remontuoja, duris keičia ir kitus darbus atlieka tik UAB ,,Mažeikių butų ūkis“, tai ar nėra taip, kad UAB ,,Admituras“ neatlieka savo funkcijų: nedaro apklausų, neskelbia konkursų ir kitų darbų vykdytojų net neieško? (4.6.2.). Gal jis ir įkurtas tik tam, kad būtų užsakovu UAB ,,Mažeikių butų ūkiui“? Bet juk mes jį išlaikome ir nemažus pinigus sumokame?

     Daug šioje istorijoje dar neatsakytų klausimų, tačiau liūdniausia tai, kad ne į visus klausimus atsakė (o gal nenorėjo atsakyti) Savivaldybės administracija, į kurią pirmiausia ir kreipiausi.

     „Administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė“ (18 p.).

                     

                                                                                       Vaclovas ŽUTAUTAS

Pavasario g. 16 namo bendrasavininkis

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode